Tôi 16 tuổi sẽ 17 vào tháng tới. Tôi làm cách nào để tìm gặp bác sĩ trị liệu nếu mẹ tôi nghĩ rằng tôi không cần đến bác sĩ?

Sep 23 2021

Trả lời

LouisWagner24 Feb 23 2021 at 09:22

Chờ một năm nữa. Khi bạn mười tám tuổi, hãy làm những gì bạn muốn. Nói chuyện với cố vấn của bạn ở trường, họ có thể giúp bạn điều trị ngay bây giờ.

EdMorris74 Feb 23 2021 at 09:26

Tôi sẽ đến thăm bệnh viện địa phương của bạn và nói với ai đó ở quầy lễ tân rằng bạn đang cảm thấy thế nào. Nói với người đó rằng bạn cảm thấy bạn muốn được nhà trị liệu giúp đỡ. Điều đó sẽ bắt đầu mọi thứ cho bạn.