Robert F. Kennedy Jr. đang sử dụng chiến lược Birther của Trump như thế nào

May 15 2023
Kỳ lạ thay, Robert F. Kennedy Jr.

Thật kỳ lạ, Robert F. Kennedy Jr. (D-New York) đang sử dụng chiến lược kỳ lạ nhất của cựu Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của đảng Dân chủ.

Donald J. Trump Senior (R-Florida) đã tự khẳng định mình là một lực lượng chính trị mạnh mẽ với “Chiến lược sinh sản”. Năm 2011, Trump bắt đầu tuyên bố rằng Tổng thống Barack Obama (D-Illinois) không được sinh ra ở Hoa Kỳ.

Obama sinh ra ở Hawaii nhưng Trump tuyên bố tổng thống sinh ra ở nơi khác, có thể là Indonesia. Trump thậm chí tuyên bố đã cử các nhà điều tra đến …