Làm thế nào để tôi ngừng dậy thì mà không có thuốc chặn dậy thì?

Sep 24 2021

Trả lời

FrankButera1 Apr 12 2021 at 08:40

Chưa có nhà khoa học nào tìm ra cách để ngăn chặn tuổi dậy thì ngoại trừ các loại thuốc được gọi là "thuốc chặn dậy thì".

Đôi khi chúng ta thấy tuổi dậy thì chậm lại hoặc dừng lại khi thanh thiếu niên phát triển một căn bệnh nghiêm trọng hoặc tử vong. Tôi sẽ không giới thiệu điều đó.

LindeSchlei Apr 12 2021 at 10:32

Cách duy nhất sẽ là b nếu bạn mắc phải một tình trạng gọi là thiểu năng sinh dục, điều này có thể làm giảm tuổi dậy thì của bạn, bởi vì nó ngăn cản việc sản xuất hormone sinh dục.