Suy nghĩ lại về truyền thông: Năm sự thật của McChesney và tương lai của truyền thông

May 16 2023
Trong thế giới siêu kết nối ngày nay, các hệ thống truyền thông đóng một vai trò then chốt trong việc định hình dư luận và do đó, trong việc ra quyết định dân chủ. Trong phân tích sâu sắc của mình về nền kinh tế chính trị của truyền thông, học giả Robert McChesney thách thức sự hiểu biết thông thường và trình bày cái mà ông gọi là “năm sự thật” về truyền thông.

Trong thế giới siêu kết nối ngày nay, các hệ thống truyền thông đóng một vai trò then chốt trong việc định hình dư luận và do đó, trong việc ra quyết định dân chủ. Trong phân tích sâu sắc của mình về nền kinh tế chính trị của truyền thông, học giả Robert McChesney thách thức sự hiểu biết thông thường và trình bày cái mà ông gọi là “năm sự thật” về truyền thông.

Thứ nhất, ông cho rằng các hệ thống truyền thông không được sinh ra từ các lực lượng thị trường tự nhiên mà được xây dựng thông qua các chính sách và trợ cấp rõ ràng. Thứ hai, ông lập luận rằng Tu chính án thứ nhất không tán thành một hệ thống truyền thông thương mại, do công ty điều hành, có động cơ lợi nhuận. Điểm thứ ba của ông gây chú ý là hệ thống truyền thông Mỹ không phải là một thị trường tự do thực sự, vì nó phụ thuộc rất nhiều vào các chính sách và trợ cấp. Thứ tư, ông nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc hoạch định chính sách trong việc định hình bối cảnh truyền thông. Cuối cùng, McChesney chỉ ra xu hướng đáng lo ngại là việc hoạch định chính sách của Hoa Kỳ trong lĩnh vực truyền thông ngày càng trở nên phi dân chủ do ảnh hưởng của các nhóm lợi ích tập đoàn hùng mạnh.

Lập luận trọng tâm trong phân tích của McChesney là tính thiết yếu của tính trung lập ròng — nguyên tắc rằng tất cả lưu lượng truy cập internet phải được đối xử bình đẳng — để duy trì một mạng internet cởi mở và dân chủ. Công việc của anh ấy thấm nhuần cảm giác hy vọng, nhờ sự xuất hiện của một phong trào phổ biến về cải cách truyền thông, phong trào này đã đạt được động lực để đáp lại những lo ngại của công chúng về kiểm soát truyền thông và tính trung lập của mạng.

Trong một thế giới mà không thể cường điệu hóa tác động tiềm ẩn của truyền thông đối với dư luận, nhận thức về thực tế, các giá trị và thái độ chung, công việc của McChesney có liên quan sâu sắc. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của truyền thông trong quá trình ra quyết định dân chủ và thúc đẩy đánh giá lại quan trọng về cách thức các hệ thống truyền thông của chúng ta được cấu trúc và hoạt động.

Tóm lại, lời kêu gọi nghiên cứu liên ngành của McChesney để hiểu rõ hơn và giải quyết những thách thức xung quanh truyền thông và nền dân chủ là kịp thời và cần thiết. Khi chúng ta điều hướng bối cảnh truyền thông ngày càng phức tạp, điều quan trọng là phải vượt qua sự phân chia học thuật truyền thống và áp dụng cách tiếp cận toàn diện hơn cho nghiên cứu truyền thông. Tương lai của các quá trình dân chủ của chúng ta và phúc lợi của những công dân bình thường rất có thể phụ thuộc vào nó.

Quan điểm của tôi:

“Năm sự thật” của McChesney đóng vai trò như một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng các hệ thống truyền thông không phải là những thực thể xuất hiện một cách tự nhiên, mà được định hình bởi các quyết định và chính sách của con người. Lập luận của ông kêu gọi đánh giá lại vai trò và cấu trúc của các hệ thống truyền thông trong xã hội của chúng ta. Tuy nhiên, trong khi sự ủng hộ của ông đối với nghiên cứu liên ngành là đáng ngưỡng mộ, thì điều cần thiết là phải nhận ra rằng đây chỉ là một phần của giải pháp. Chúng ta cũng phải giải quyết các hệ thống kinh tế và chính trị cho phép độc quyền và thao túng các phương tiện truyền thông ngay từ đầu. Chúng ta không chỉ cần nghiên cứu tốt hơn, mà còn cần luật tốt hơn, thực thi các luật đó tốt hơn, công chúng được cung cấp thông tin và tham gia nhiều hơn để đảm bảo bối cảnh truyền thông thực sự phục vụ các quy trình dân chủ và lợi ích chung.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm : Bài đăng này được tạo với sự trợ giúp của GPT-4 từ ChatGPT của OpenAi.