Những tác động tiêu cực của việc trải qua tuổi dậy thì (sức khỏe tâm thần, v.v.) là gì?

Sep 24 2021

Trả lời

IDontWantAnAccount3 Mar 10 2021 at 17:01

Khi dậy thì sớm quá sớm, Dậy thì sớm.

Khi dậy thì không bắt đầu đủ sớm, hay còn gọi là Dậy thì muộn.

Khi dậy thì bị gián đoạn, Dậy thì không hoàn toàn.

Tất cả những điều trên là tiêu cực liên quan đến tuổi dậy thì gây ra (hoặc có thể gây ra) các vấn đề sức khỏe tâm thần nghiêm trọng.

WigglyB Jul 16 2021 at 02:05

Ảnh hưởng chính là sự phát triển các đặc điểm giới tính thứ cấp… nhưng chúng đi kèm với mụn trứng cá, mùi cơ thể, lo lắng, kích thích hoặc kích thích tình dục ngẫu nhiên, ý thức về bản thân, ủ rũ, thay đổi tâm trạng, v.v.