Tạo Môi Trường Làm Việc An Toàn

May 16 2023
“Anh ấy sẽ bảo vệ tôi khi tôi gặp nguy hiểm. Anh ấy sẽ giấu tôi trong lều của anh ấy.

Anh ấy sẽ bảo vệ tôi khi tôi gặp nguy hiểm. Anh ấy sẽ giấu tôi trong lều của anh ấy. Anh ấy sẽ đưa tôi đến nơi an toàn của anh ấy. ” Thi Thiên 27:5 (ERV)

Tôi nhớ một trong những khóa đào tạo lãnh đạo đầu tiên của mình, tôi đã dạy về cách đạt được sự tin tưởng với tư cách là một nhà lãnh đạo. Các nhà lãnh đạo có thể giành được sự tin tưởng của nhóm của họ bằng cách cung cấp cho họ sự an toàn . Các nhà lãnh đạo tuyệt vời làm cho mọi người cảm thấy an toàn. Nếu mọi người cảm thấy không thoải mái khi ở gần bạn, đó là vì họ chưa tin tưởng bạn. An toàn đối với tôi là sự kết hợp giữa chấp nhận và bảo vệ. Một môi trường làm việc an toàn khiến nhân viên cảm thấy được chào đón, có giá trị, được hòa nhập và khiến họ cảm thấy được là chính mình. Mọi người đều có thể có những tính cách độc đáo của riêng mình và sử dụng những khả năng mạnh nhất của họ. Nó nhường chỗ cho những sai lầm vì đó là cách chúng ta trưởng thành và nó đình chỉ sự phán xét của người khác. Tất cả chúng ta đều thuộc về và tất cả chúng ta đều có tiếng nói.Không có sự vượt trội hay bắt nạt.

Sau đó là bảo vệ. Đó là giữ cho người khác khỏi nguy hiểm và thương tích. Đó là đảm bảo các điều kiện tốt để làm việc. Đó là đảm bảo rằng nhân viên được chăm sóc và sức khỏe của họ được quan tâm. Mọi người không nên đi làm vì lo sợ cho tính mạng của mình. Ở đâu có lãnh đạo, ở đó an toàn. An toàn bắt đầu với người lãnh đạo. Làm thế nào chúng ta có thể tạo ra một môi trường làm việc an toàn với tư cách là những nhà lãnh đạo?

Lời khuyên để xây dựng một nơi làm việc an toàn…

  1. Người lãnh đạo trước hết phải lo cho dân

2. Người lãnh đạo phải nhận ra những khu vực có khả năng nguy hiểm để thực hiện một kế hoạch

Bạn phải phát hiện các mối đe dọa có thể xảy ra và cố gắng loại bỏ chúng bằng mọi giá. Hãy nhận biết những điều có thể gây ra nguy hiểm. Hãy nghĩ đến những tình huống xấu nhất và đưa ra một kế hoạch hành động. Bạn làm gì khi điều tồi tệ nhất xảy ra? Bạn phải luôn thực hiện các biện pháp phòng ngừa và có kế hoạch thực hiện trong trường hợp khẩn cấp. Bạn phải dạy cho nhóm của mình phải làm gì khi có rắc rối xảy ra. Huấn luyện an toàn là cần thiết. Luôn sẵn sàng mọi lúc. Chúng tôi không thực hành suy nghĩ tiêu cực nhưng suy nghĩ về phía trước.

3. Người lãnh đạo phải tin cậy sự bảo vệ của Chúa

Bất kể phương pháp của chúng tôi là gì, chúng tôi không thể tự bảo vệ mình. Sự bảo vệ tốt nhất là sự bảo vệ của Chúa. Đức Chúa Trời là nơi trú ẩn an toàn của chúng ta. Chúng ta cần cầu nguyện hàng ngày để có hàng rào bảo vệ của Chúa trên chúng ta khi chúng ta sống trong thế giới đầy nguy hiểm này. Thi Thiên 91:11 nói rằng “ Vì Ngài sẽ ra lệnh cho các thiên sứ của Ngài bảo vệ bạn bất cứ nơi nào bạn đi .” Đức Chúa Trời sẽ giao cho các thiên sứ của Ngài trông nom bạn, gìn giữ bạn trong mọi nẻo đường của bạn. Hãy cầu xin Chúa bảo vệ bạn và Ngài sẽ làm.

Chúng ta cần được bảo vệ hơn bao giờ hết. Với các hành vi bạo lực và xả súng hàng loạt, chúng ta phải được an toàn ngay cả tại nơi làm việc. Nếu chúng ta với tư cách là những nhà lãnh đạo thực sự quan tâm đến mọi người, hành động sớm và tìm kiếm Chúa hàng ngày - chúng ta có thể bắt đầu Tạo ra một Môi trường Làm việc An toàn.