Tôi là một đứa trẻ 13 tuổi bị trầm cảm và tôi muốn đi khám bác sĩ về nó, nhưng tôi sợ làm như vậy và bố mẹ tôi sẽ phủ nhận nó chỉ vì nội tiết tố của tôi và những thứ tương tự. Tôi nên làm gì?

Dec 06 2021

Trả lời

AlexisShuler1 Jan 14 2019 at 08:12

Tôi không biết bạn sống ở đâu nhưng tôi có một vài gợi ý. Bạn cần thử lòng cha mẹ mình trước. Nếu điều đó không hiệu quả, tôi có thể nghĩ đến hai lựa chọn. Trước tiên, hãy nói chuyện với cố vấn trường học của bạn. Họ có thể biết một số tài nguyên. Thứ hai, bạn có thể cố gắng đặt lịch hẹn với bác sĩ đa khoa mà họ không biết.

VitulPrakash1 Jan 14 2019 at 08:12

Đầu tiên hãy đến nói chuyện với bố mẹ bạn. Nói với họ rằng nó nghiêm trọng như thế nào. Sau đó, nếu họ phủ nhận nó thì bạn có thể đặt câu hỏi về điều đó.

Làm thế nào ai đó thậm chí có thể biết người kia sẽ phản ứng như thế nào. Nói với họ những gì bạn cảm thấy và vấn đề là gì. Chắc chắn họ sẽ giúp bạn… họ là cha mẹ của bạn, họ đã chăm sóc rất nhiều năm và họ sẽ vẫn tiếp tục làm điều đó. Tin tôi đi