Lòng vị tha hiệu quả là gì?

May 14 2023
Làm thế nào để bạn giúp đỡ khi có quá nhiều vấn đề cần giải quyết?
Hãy tưởng tượng bạn có một trăm đô la trong túi và bạn muốn tạo ra sự khác biệt trên thế giới. Bạn có thể quyên góp cho một tổ chức từ thiện tập trung vào vấn đề nghèo đói toàn cầu hoặc bạn có thể ủng hộ một mục đích nhằm giảm bớt sự đau khổ của động vật.
Ảnh của Austin Distel trên Bapt

Hãy tưởng tượng bạn có một trăm đô la trong túi và bạn muốn tạo ra sự khác biệt trên thế giới. Bạn có thể quyên góp cho một tổ chức từ thiện tập trung vào vấn đề nghèo đói toàn cầu hoặc bạn có thể ủng hộ một mục đích nhằm giảm bớt sự đau khổ của động vật. Hoặc có lẽ bạn muốn giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu hoặc nỗ lực giảm thiểu rủi ro xảy ra thảm họa. Với rất nhiều nguyên nhân xứng đáng để lựa chọn, làm thế nào để bạn quyết định đầu tư thời gian và tiền bạc vào đâu để có tác động lớn nhất? Đây là lúc lòng vị tha hiệu quả phát huy tác dụng . Đó không chỉ là việc đóng góp cho một tổ chức từ thiện hay mục đích cụ thể, mà còn là việc sử dụng bằng chứng và lý do để tìm ra những cách tốt nhất nhằm tạo ra sự khác biệt trên thế giới.

Nhưng tại sao việc quan tâm đến thế giới bên ngoài môi trường xung quanh chúng ta lại quan trọng? Câu trả lời rất đơn giản: tất cả chúng ta đều liên kết với nhau và các vấn đề toàn cầu ảnh hưởng đến tất cả chúng ta . Biến đổi khí hậu, nghèo đói, bệnh tật và bất bình đẳng chỉ là một vài ví dụ về những thách thức đòi hỏi sự quan tâm và hành động của chúng ta.

Một trong những quan niệm sai lầm phổ biến nhất về lòng vị tha hiệu quả là nó chỉ đơn thuần là quyên góp tiền cho các tổ chức từ thiện chống đói nghèo toàn cầu được chứng minh bằng chứng. Quan điểm này gợi ý rằng nghĩa vụ đạo đức quyên góp càng nhiều tiền càng tốt là ý tưởng cốt lõi của lòng vị tha hiệu quả. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp. Ý tưởng cốt lõi của lòng vị tha hiệu quả không phải là về bất kỳ cách cụ thể nào để làm điều tốt, mà là tìm ra những cách hiệu quả nhất để đóng góp cho lợi ích chung.

Nguyên tắc của lòng vị tha hiệu quả gợi ý rằng một số cách đóng góp cho lợi ích chung hiệu quả hơn nhiều so với những cách khác. Ý tưởng là 'tốt nhất' tốt hơn nhiều so với 'khá tốt' và việc tìm kiếm thứ tốt nhất sẽ cho phép chúng ta có tác động lớn hơn nhiều. Nguyên tắc này có thể được so sánh với nguyên tắc 80/20 được áp dụng để làm điều tốt. Mặc dù quyên góp cho các tổ chức từ thiện y tế toàn cầu là một cách để làm điều tốt, nhưng lòng vị tha hiệu quả còn vượt xa điều đó. Nhiều người quan tâm đến lòng vị tha hiệu quả tập trung vào các vấn đề khác nhau, chẳng hạn như tìm cách giúp đỡ các thế hệ tương lai bằng cách giảm thiểu rủi ro thảm họa toàn cầu hoặc giảm bớt sự đau khổ của động vật bằng cách chấm dứt hoạt động chăn nuôi công nghiệp.

Những người quan tâm đến lòng vị tha hiệu quả đặt ra câu hỏi làm thế nào họ có thể đóng góp tốt nhất bằng những gì họ sẵn sàng sử dụng để giúp đỡ người khác, hơn là cách họ nên trả lời câu hỏi đó. Lòng vị tha hiệu quả là một dự án nhằm tìm ra những cách tốt nhất để giúp đỡ người khác và đưa chúng vào thực tế. Đây là một lĩnh vực nghiên cứu nhằm xác định các vấn đề cấp bách nhất của thế giới và các giải pháp tốt nhất cho chúng, cũng như một cộng đồng thiết thực nhằm sử dụng những phát hiện đó để làm điều tốt.

Lòng vị tha hiệu quả có thể được xác định bởi bốn giá trị chính: ưu tiên, lòng vị tha vô tư, tìm kiếm sự thật cởi mở và tinh thần hợp tác.Ưu tiên có nghĩa là tìm ra những cách tốt nhất để giúp đỡ thay vì chỉ làm việc để tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào. Lòng vị tha vô tư có nghĩa là coi trọng lợi ích của mọi người như nhau, bất kể họ sống ở đâu và khi nào. Tìm kiếm sự thật cởi mở đòi hỏi phải dành thời gian nghiêm túc để cân nhắc và suy ngẫm về niềm tin của một người, thường xuyên cởi mở và tò mò về bằng chứng và lập luận mới, đồng thời sẵn sàng thay đổi quan điểm của mình một cách triệt để. Tinh thần hợp tác có nghĩa là có thể đạt được nhiều thành quả hơn bằng cách làm việc cùng nhau và để làm được điều này một cách hiệu quả đòi hỏi các tiêu chuẩn cao về sự trung thực, thân thiện và quan điểm cộng đồng. Lòng vị tha hiệu quả không phải là lập luận 'mục đích biện minh cho phương tiện', mà là trở thành một công dân tốt trong khi làm việc đầy tham vọng hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn.

Những quan niệm sai lầm phổ biến khác về lòng vị tha hiệu quả là nó chỉ nhằm mục đích chống đói nghèo. Mặc dù xóa đói giảm nghèo là trọng tâm cốt lõi của những người trong cộng đồng có lòng vị tha hiệu quả, nhưng đó chỉ là một phần của khái niệm. Lòng vị tha hiệu quả là trung lập với nguyên nhân và trung lập với phương tiện, nghĩa là về nguyên tắc, nó sẵn sàng tập trung vào bất kỳ vấn đề nào và sử dụng bất kỳ phương tiện nào để giải quyết vấn đề đó. Trong mọi trường hợp, tiêu chí chỉ là hoạt động nào sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất.

Hãy tưởng tượng một người tên Sarah hiểu các nguyên tắc của lòng vị tha hiệu quả. Sarah đam mê bảo vệ động vật và đang cân nhắc làm tình nguyện viên tại nơi trú ẩn động vật ở địa phương. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu những cách hiệu quả nhất để cải thiện phúc lợi động vật, cô phát hiện ra rằng việc quyên góp cho các tổ chức ủng hộ quyền động vật có thể có tác động lớn hơn so với thời gian cô dành cho hoạt động tình nguyện.

Vì biết về lòng vị tha hiệu quả, Sarah có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn và chọn cách hiệu quả nhất để tạo ra sự khác biệt. Bằng cách áp dụng các nguyên tắc của lòng vị tha hiệu quả vào quyết định của mình, cô ấy đã tìm ra cách để đạt được mục tiêu cải thiện phúc lợi động vật theo cách hiệu quả nhất có thể.

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành thời gian để đọc này! Nếu bạn quan tâm đến việc tham gia vào chủ nghĩa vị tha hiệu quả, chúng tôi muốn bạn truy cập trang web chính thức về chủ nghĩa vị tha hiệu quả và xem cách bạn có thể tạo ra tác động tích cực ngay hôm nay!