Tôi đang chuyển đổi từ nữ sang nam. Tên mới của tôi phải là gì?

Sep 24 2021

Trả lời

AdelaideKasane Apr 19 2021 at 15:08

Có thể là Alex? Hay Ash? Hay Conner? Đó là tên của bạn, vì vậy bạn nên là người chọn nó! Tôi chỉ đưa ra cho bạn một số gợi ý nhưng bạn không cần phải chọn bất kỳ cái nào trong số đó nếu họ không cảm thấy thoải mái, bạn hãy chọn! Cũng bỏ qua tất cả các câu trả lời vô ích ở đây nói với bạn rằng đừng chuyển đổi, tôi chắc chắn rằng bạn đã nghĩ về việc bạn sẽ bị phân biệt đối xử như thế nào nếu bạn làm điều này và tất cả điều đó.

EliasAlcocer1 Apr 19 2021 at 14:07

Bạn nên thử nghiệm với các tên khác nhau. Nếu bạn là người thích uống cà phê, hãy thử các tên gọi khác nhau của Starbucks và xem loại nào phù hợp. Chỉ bạn mới có thể tìm thấy một cái tên thực sự phù hợp với bạn. Chúc may mắn! :)