Tôi 19. Tôi vẫn đang trong độ tuổi dậy thì phải không?

Sep 24 2021

Trả lời

FrankButera1 Mar 09 2020 at 21:16

Có thể, nhưng không chắc. Hầu hết các bé trai đã dậy thì ở tuổi 17, tuy nhiên một số ít bắt đầu dậy thì muộn và kết thúc muộn. Các bác sĩ sử dụng thang điểm gọi là phân giai đoạn Tanner để đánh giá tuổi dậy thì. Giai đoạn cuối cùng là Tanner 5. Để biết bạn đang ở đâu trong quá trình phát triển dậy thì. Hãy thử công cụ này:http://growingupboys.info/Calculators/TannerStage.htm

BrandonSedlers Mar 10 2020 at 17:31

Không