Tuổi nào là tốt nhất để bắt đầu chuyển giới từ nữ sang nam?

Sep 24 2021

Trả lời

AndreaScott241 Sep 28 2020 at 08:43

Không có bất kỳ độ tuổi nào tốt nhất chỉ khi bạn hoàn toàn chắc chắn rằng bạn cần nó. Nó chỉ là một cơ thể chỉ là một bộ óc. Khác biệt và thích bất cứ điều gì mà đàn ông phải thích và vẫn là phụ nữ cũng không sao. Bất cứ điều gì làm cho bạn hạnh phúc. Hãy giữ cho mình một làn da dày về nó và tìm một số hỗ trợ trực tiếp. Không phải diễn đàn. Những người bạn thực sự. Chúc bạn của tôi những điều may mắn nhất! :)

DanielHalm3 Oct 03 2020 at 09:32

Độ tuổi tốt nhất sẽ là trước khi bắt đầu dậy thì nhưng trên thực tế, hầu hết mọi người phải đợi cho đến khi họ ít nhất là mười tám tuổi.