Tôi vẫn chuyển giới (FTM) nếu tôi chỉ bắt đầu có dấu hiệu khi bước vào tuổi dậy thì?

Sep 24 2021

Trả lời

AlastorGeorge Mar 18 2021 at 22:37

vâng, bạn có thể nhận ra rằng bạn đang chuyển đổi bất cứ lúc nào trong cuộc sống. Trên thực tế, theo kinh nghiệm của tôi, bạn thường nhận ra điều đó khi bước vào tuổi dậy thì. Nhưng bất kể khi nào bạn nhận ra, bạn vẫn có giá trị và đáng được yêu. đừng bao giờ cảm thấy như bạn cần phải tuân theo một cái gì đó mà bạn không phải

BeccaRoyalGordon Mar 18 2021 at 23:55

Nó khá phổ biến để chỉ nhận ra nó ở tuổi dậy thì. Estrogen ở tuổi dậy thì (hoặc testosterone đối với phụ nữ chúng ta) có thể đâm bạn như một chiếc xe tải.