Làm thế nào để tôi đặt lịch hẹn với bác sĩ mà không có cha mẹ tôi và họ không biết lý do tôi đến? Tôi 15 tuổi.

Dec 06 2021

Trả lời

KathleenForget3 Jul 29 2020 at 23:01

Trừ khi bạn có giấy tờ tùy thân tốt, bạn sẽ không thể đặt lịch hẹn với bác sĩ. Hãy thử một phòng khám miễn phí có thể phù hợp với bạn

DonnaKarnas Jul 29 2020 at 11:26

Tại sao bạn không muốn bố mẹ bạn biết? Nếu có vấn đề gì đó họ cần biết và bạn có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của mình.