Là một đứa trẻ 13 tuổi, làm thế nào tôi có thể tiết kiệm và tích trữ tiền mà bố mẹ không biết?

Dec 06 2021

Trả lời

EricLynn52 Jul 11 2020 at 11:31

Bạn đang yêu cầu STASH SPOTS? tôi giỏi đến nỗi tôi sẽ giấu 💩 khỏi bản thân và quên mất rằng tôi đã có nó cho đến vài tuần đến vài tháng sau đó khi tôi đang tìm cách che giấu điều gì đó khác

DawudLucero Jul 11 2020 at 11:27

Cất chúng ở những nơi khuất tầm nhìn.

Ví dụ như bên trong giày của bạn, trong túi quần không đeo

Ngoài ra còn có nhiều nơi khác như không gian của đồng hồ, nếu bạn định cất nhiều nó, tôi đề nghị chỉ lấy một con heo đất