Có ổn không khi tôi 13 tuổi nhưng vẫn còn là một đứa trẻ?

Dec 06 2021

Trả lời

CarolineKinglsley May 28 2020 at 01:54

Ở tuổi 13, bạn thực sự vẫn còn là một đứa trẻ.

Nếu bạn không cảm thấy như vậy, thì đó sẽ là một vấn đề!

Nhưng không phải nếu bạn làm.

Vì vậy, có, nó là hoàn toàn ổn.

Hơn nữa, nó là hoàn toàn đúng đắn.

Và bên cạnh đó, chúng ta hãy không ngừng trẻ trung trong suốt cuộc đời.

SaraTekie May 28 2020 at 00:34

Tất nhiên là thế rồi! Bạn có thể tự do trở thành bất cứ ai bạn muốn!